•  06 22 449 882
Image

Loopbaanadvies traject werkgever


Wil jij duurzame en brede inzetbaarheid van je medewerkers stimuleren?

Komt er een reorganisatie aan en wil je je medewerkers op de juiste plaats inzetten?

Vind je ontwikkeling van je medewerkers belangrijk?

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk

Als loopbaanadviseur werk ik voor bedrijven die duurzame en brede inzetbaarheid van medewerkers stimuleren. Zij weten dat een vertrekkende tevreden medewerker qua kosten niet opweegt tegen een verzuurde medewerker die blijft.

De medewerker heeft er doorgaans zelf het minst baat bij te blijven zitten. De vraag kan komen vanwege een reorganisatie of vanuit een niet (meer) goed functioneren van de werknemer. Ik lever graag een positieve bijdrage aan de doelstelling van de werkgever en werknemer. Ik ben pas tevreden als dat is bereikt.

Advies of loopbaantraject zinvol is

Tijdens het kennismakingsgesprek met de werkgever stellen we gezamenlijk vast of een loopbaanadviestraject zinvol is. Wat het doel is waarvoor ik ingezet word en wat de termijn wordt waarbinnen dit gerealiseerd kan zijn. Onderwerpen van gesprek zijn verder wat ik rapporteer en wat niet en de frequentie daarvan.

Kennismaking met medewerkers

Voordat ik met een traject start, maak ik graag kennis met de te begeleiden medewerker(s). Ik bespreek hoe de loopbaan is verlopen, welke opleidingen gevolgd zijn, wat de privé situatie is en welke wensen er zijn ten aanzien van een volgende baan.

Geen vrijblijvend traject

Ik schep heldere verwachtingen ten aanzien van het traject dat we met elkaar aangaan. Dit betreft met nadruk de eigen inzet van de medewerker. Als iemand niet zelf voor een loopbaantraject kiest, dan gaat het niet werken.

Ik verwacht veel van medewerkers, omgekeerd mogen zij ook veel van mij verwachten. Het traject is niet vrijblijvend. Mijn ervaring is dat ik dit in een persoonlijk gesprek heel goed duidelijk kan maken.

Ik stel mensen op hun gemak en breek makkelijk het ijs in een gesprek. Ik heb oog voor de menselijke maat. Vaak gaan medewerkers na zo’n gesprek vanuit realiteitszin volledig voor een persoonlijk resultaat.


Doel is helder

Na de kennismaking krijg je een offerte en na tekening van het contract kan het traject starten. Ik ben praktisch en resultaatgericht. Ik werk met een plan van aanpak, met daarin het doel van het traject, de contactmomenten, de frequentie van rapporteren.

Het traject eindigt bij het bereiken van het vastgelegde doel. Ook kan onvoldoende inzet van de medewerker, om welke reden ook, aanleiding zijn het traject te beëindigen.  

Wil jij weten hoe je je medewerkers duurzaam breed inzetbaar houdt? Of sta je voor een reorganisatie en moeten medewerkers van baan veranderen? Neem contact met mij op voor een (vrijblijvende) intake.
Image

Monique Singelenberg

Actie op verzuim

Bel 06 22 449 882

Lid van

Image
Image

Ziel & Zakelijkheid

Monique Singelenberg
06 22 449 882
Monique@ziel-zakelijkheid.nl
www.ziel-zakelijkheid.nl
www.actieopverzuim.nl

KvK 51622262

© Copyright 2022 Ziel & Zakelijkheid: Actie op verzuim.

Search

Deze website maakt gebruik van cookies.