•  06 22 449 882

Privacy statement

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een natuurlijke persoon te herleiden zijn, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim behandelt deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij worden de regels van de AVG in acht genomen.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor strikt noodzakelijke en te verwachten doeleinden. Een voorbeeld hiervan is het contact opnemen met - en/of informatie verstrekken aan een bezoeker van deze website, nadat diegene via het contactformulier daarom heeft verzocht.

Voor cliënten kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens langer te bewaren, echter wordt zoveel mogelijk gewerkt via geautomatiseerde systemen van opdrachtgevers en anonieme gegevensverwerking.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim hiertoe door wet- en/of regelgeving wordt gedwongen.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een voor het doel noodzakelijke periode. Die periode is voor een bezoeker van de site die niet tot verdere samenwerking wenst over te gaan uiteraard korter dan voor een (potentiële) cliënt. Te allen tijde kan worden verzocht bepaalde gegevens te verwijderen.

Cookies

Deze website gebruikt cookies ofwel bezoekgegevens; dit zijn kleine bestanden, die door de aanbieder van een site op de computer, telefoon of tablet van de bezoeker worden geplaatst om de aanbieder van de site te helpen verbeteringen door te voeren.

Het is belangrijk te weten dat deze cookies informatie bevatten die niet tot een individu kunnen worden herleid. Door tijdens het eerste bezoek aan deze website aan te geven geen cookies te accepteren, worden deze niet opgeslagen.

Cookies verwijderen

Via de instellingen van de meeste browsers zijn cookies eenvoudig weer te verwijderen.

Google Analytics

Cookies zijn nodig omdat Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim gebruik maakt van Google Analytics, om daarmee te kunnen bijhouden welke pagina’s door bezoekers bekeken worden. Deze informatie helpt richting te geven aan het actualiseren van de informatie die via de site wordt gedeeld. Als een blog over een onderwerp door veel mensen wordt gelezen, dan geeft dat aan dat er waarschijnlijk interesse is in het onderwerp en kan ervoor worden gekozen hierover meer te schrijven.

Wat Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim NIET verzamelt, zijn gegevens voor advertentiefuncties. Ook deelt Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim geen informatie met andere partijen. Dat is allemaal uitgezet in Google Analytics. Uiteraard heeft Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim WEL met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het verplicht in deze verklaring te melden, dat Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim via Google persoonsgegevens doorgeeft naar landen buiten de EU. Google is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is deze manier van doorgeven van gegevens door de Autoriteit Persoonsgegevens toegestaan.

SSL-certificaat voor een veilige site

Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim maakt gebruik van HTTPS. Informatie op de website is daardoor niet inzichtelijk voor derden. De site is veilig in gebruik voor bezoekers.

Cliëntgegevens

De cliëntgegevens worden, voor zover deze niet bij de cliënt zelf (kunnen) worden bewaard, conform de wettelijke en fiscale verplichtingen zeven jaar door Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Verwerking door derden

Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim heeft naast bovengenoemde verwerkers-overeenkomst ook een overeenkomst afgesloten met Nuntius ~ voor de technische ondersteuning van de website.

Mochten er ondanks deze toelichting toch nog vragen zijn over wat Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim met gegevens doet, neem dan contact op met Monique Singelenberg.

Aanpassing Privacy Statement

Ziel & Zakelijkheid Actie op Verzuim houdt het recht om in de toekomst aanpassingen in dit Privacy Statement aan te brengen.
Image

Monique Singelenberg

Actie op verzuim

Bel 06 22 449 882

Lid van

Image
Image

Ziel & Zakelijkheid

Monique Singelenberg
06 22 449 882
Monique@ziel-zakelijkheid.nl
www.ziel-zakelijkheid.nl
www.actieopverzuim.nl

KvK 51622262

© Copyright 2022 Ziel & Zakelijkheid: Actie op verzuim.

Search